Cách toàn bộ chức danh với trụ trì Chùa Biện Sơn có hành vi tà dâm

Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định cách tất cả chức vụ đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp - người có hành vi không chuẩn mực .

Theo thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), ngày 19/7, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã ký Quyết định của Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN về việc thi hành kỷ luật, miễn nhiệm toàn bộ chức danh với tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì Chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định của Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN nêu rõ:

Cách tất cả các chức vụ trong GHPGVN đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp (Ủy viên Ban Văn hóa - Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Yên Lạc).

Giao Ban Tăng sự Trung ương rút khỏi danh sách đề nghị tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp theo tờ trình số 04/TTr-BTSTW ngày 30/12/2019 của Ban Tăng sự Trung ương tại Hội nghị Hội đồng Trị sự kỳ 3 khóa VIII, ngày 10/01/2019.

Giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với Tu sĩ Thích Minh Pháp, tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (Lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong vòng 6 tháng.

Cách toàn bộ chức danh với trụ trì Chùa Biện Sơn có hành vi tà dâm-1
Chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận đơn xin nghỉ các chức sự tham gia Giáo hội của thượng tọa Thích Minh Pháp, chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc xét thấy Thượng tọa Thích Minh Pháp và đệ tử vi phạm nghiêm trọng đối với giới luật Phật chế, đồng thời căn cứ vào giới luật Phật chế để yết ma cử tội xử lý kỷ luật nghiêm đối với Thượng tọa Thích Minh Pháp và đệ tử là Tu sĩ Thích Đạo Phúc hiện đang sinh hoạt tại chùa Kim Đường, huyện Yên Lạc (chùa chưa bổ nhiệm trụ trì).

Ngày 18/7, báo chí đã phản ánh sư thầy có hành vi không chuẩn mực như gạ gẫm, quấy rối ở Chùa Biện Sơn (Vĩnh Phúc).

Theo đó, các hành vi nói trên được xác định thuộc về Thượng tọa Thích Minh Pháp, Ủy viên Ban Văn hóa - Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và một số tu sĩ tu hành tại chùa Biện Sơn.

Theo VTV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtv.vn/xa-hoi/cach-toan-bo-chuc-danh-voi-tru-tri-chua-bien-son-thich-minh-phap-20220719142925245.htm?fbclid=IwAR0VB_I4GWB9klYord6Vg7yNKAMRtkHrde6yiqmWUp9bfSPnAQsqvNT-glY

tấn công tình dục sư thầy

Tin tức mới nhất