Cẩn thận 'tai bay vạ gió' với cái trò chơi này

Muốn chơi cái trò này tốt nhất nên mặc đồ bảo hiểm hoặc phải tránh ra thật xa nếu không muốn "tai bay vạ gió".


Clip Hài hài hước