Chủ tịch công ty rửa chân cho nhân viên để cảm ơn

Chủ tịch một công ty mỹ phẩm tại thành phố Tế Nam, Trung Quốc gây chú ý khi quỳ gối, rửa chân cho nhân viên để cảm ơn những thành quả lao động của họ.


chuyện lạ

Tin tức mới nhất