Clip: Đạp đầu xe máy trả thù vì bị 'cà khịa' khi lấn làn

Trong lúc chạy lấn làn, người đàn ông bị thanh niên chọc tức. Do cay cú, ông ta vượt lên trước, dựng xe đợi sẵn rồi giơ chân đạp vào đầu xe để trả thù.


va chạm giao thông
1 anh là hổ, 1 anh là báo nói chung đều là động vật quý ko hiếm cả

Tin tức mới nhất