Công nghệ giúp chuyển hóa không khí thành thức ăn

Các nhà khoa học Phần Lan đã nghiên cứu thành công việc chuyển hóa không khí trong tự nhiên trở thành thực phẩm ăn được.


Phần Lan Sản Phẩm Công Nghệ khoa học