Đặc sản thịt hun khói suốt 16 giờ đen thui, mọng nước ở Thái Lan

Bình luận0

Nhà hàng Ash Kickers (Bangkok, Thái Lan) nổi tiếng với những món BBQ theo phương pháp Mỹ.


ẩm thực thế giới Thái Lan

Tin tức mới nhất