Đài SBS Hàn Quốc khen ca khúc 'Ghen cô Vy' của Việt Nam

Bình luận0

"Thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng về virus corona của Việt Nam đã lan truyền theo hướng tích cực", đài truyền hình Hàn Quốc nhận xét.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-dai-sbs-han-quoc-khen-ca-khuc-ghen-co-vy-cua-viet-nam-post1054796.html?fbclid=IwAR1OcPi6nXsgY4Iaz_lZ3pHjQL2X922JzhiB7mrliMQ7hGK3K2DdqXJiRPw#zingweb_home_sectionlatest10

COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất