Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2019

Do dịp nghỉ lễ lớn trong năm 2019 là Tết Dương lịch và ngày 30/4, 1/5 đều có tình huống ngày làm việc đan xen ngày nghỉ, Bộ LĐ-TB-XH có tờ trình xin ý kiến đề xuất phương án đi làm bù để người lao động sẽ được nghỉ tết, lễ liên tục, dài ngày hơn.

Phương án nghỉ Tết Dương lịch 2019 của Bộ LĐ-TB-XH, theo đó sau khi hoán đổi ngày nghỉ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày.

Theo dự thảo Tờ trình nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, đang được gửi đi lấy ý kiến 12 bộ, ban ngành, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn trong năm 2019.

Đối tượng áp dụng hoán đổi là công chức, viên chức của các đơn vị có lịch nghỉ hằng tuần là 2 ngày thứ bảy, chủ nhật, không áp dụng với doanh nghiệp và người dân nói chung.

Về dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, Bộ LĐ-TB-XH xin ý kiến về phương án: Công chức, viên chức đi làm thứ bảy (5-1-2019) để nghỉ thứ hai (31-12-2018). Với cách này, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ bảy (29-12-2018) đến hết ngày thứ ba (1-1-2019). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 4 ngày nghỉ liên tục.

Quan điểm của Bộ LĐ-TB-XH, phương án này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hằng tuần với 1 ngày làm việc và tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện.

Đối với dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30-4, ngày Quốc tế Lao động 1-5, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày (30-4 và 1-5), không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, dịp lễ này công chức, viên chức nghỉ là 2 ngày.


Theo phương án lựa chọn của Bộ LĐ-TB-XH, công chức, viên chức nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2019.

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27-4-2019 đến hết ngày 1-5-2019 dương lịch. Do ngày thứ hai (29-4) là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ bảy (4-5). Trong đó, 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ liên tục 5 ngày.

Bộ LĐ-TB-XH cho rằng phương án 2 hài hòa, phù hợp hơn vì đã giải quyết được 1 ngày làm việc xen giữa những ngày nghỉ, đồng thời số ngày nghỉ liên tục không quá dài. Do vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị nghỉ dịp này theo phương án 2.

Bộ LĐ-TB-XH khẳng định số ngày làm việc của cán bộ, công chức, viên chức không thay đổi khi áp dụng việc hoán đổi. Việc hoán đổi còn tránh được 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ.

Theo lộ trình xin ý kiến về dự thảo Tờ trình, Bộ LĐ-TB-XH dự kiến tổng hợp các góp ý và trình Chính phủ vào tháng 6-2018.
 


Theo NLĐ


nghỉ lễ 30/4 nghỉ lễ tết dương lịch

Tin tức mới nhất