Di sản văn hóa tháp Chăm bí ẩn nghìn năm tuổi ở Bình Định

Bình luận0
Di sản lịch sử văn hóa cấp quốc gia với 8 cụm, 14 đền tháp nghìn năm tuổi ở Bình Định trên kinh đô vương quốc Chămpa một thời vàng son rực rỡ mê hoặc du khách.

di sản thế giới địa điểm du lịch