Liều tắm ở hồ bơi số 8 trên gành đá, bất chấp sóng nguy hiểm

Hồ bơi hình số 8 (Figure 8 Pools) nổi tiếng ở Australia chỉ an toàn với du khách khi thủy triều xuống.


địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất