Điều nguy hiểm gì sẽ xảy ra khi bị mất ngủ thường xuyên?

Những tác hại vô cùng nguy hiểm sau có liên quan đến quá trình trước, trong khi ngủ và sau khi tỉnh dậy.

Rối loạn giấc ngủ bao gồm rối loạn về chất lượng, số lượng, tính chu kỳ của nhịp sinh học thức - ngủ; những rối loạn này đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động, sinh hoạt của con người khi tỉnh.
 


Theo Dân Việt


giấc ngủ