Du khách bơi cùng đàn cá voi sát thủ

Khi đang thả neo ngoài khơi đảo Espiritu Santo, Mexico, Luis Alvarez và nhóm bạn đã gặp một gia đình cá voi sát thủ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-du-khach-boi-cung-dan-ca-voi-sat-thu-post1215334.html?fbclid=IwAR3McqBrEeJr1lVueOZZCN0cJziJ1FUWxaYAbHHGbYftlwppWiPPpb7F2IY

du khách Du lịch

Tin tức mới nhất