Du khách học cách thoát khỏi cát lún ở đảo thủy triều

Đến đảo Mont Saint Michel ở Pháp, du khách sẽ có cơ hội học cách thoát khỏi cát lún khi triều xuống.


du lịch khám phá kinh nghiệm du lịch