Hòn đảo bị khỉ xâm chiếm ở Việt Nam lên báo nước ngoài

Hòn Lao là vương quốc của hơn 1.200 con khỉ sinh sống tự nhiên. Những con khỉ tự do đi lại, thân thiện và thậm chí đùa nghịch, trêu chọc du khách.


địa điểm du lịch