Game show duy nhất Sơn Tùng M-TP tham gia, phải bỏ giữa chừng

Bình luận1
The Remix là game show duy nhất Sơn Tùng M-TP tham gia đến lúc này. Ở giữa cuộc chơi, anh xin rút lui với lý do sức khỏe.

Sơn Tùng MTP the remix
Vì chắc cát-xe của MTP đòi hỏi lớn wá !!