Gia đình sống trên thuyền suốt 10 năm, du lịch 45 nước

Brian từng từ bỏ công việc tại Microsoft, bán hết tài sản và cùng gia đình du lịch khắp thế giới trên chiếc thuyền buồm. Họ chủ yếu ăn cá đánh bắt từ biển.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-gia-dinh-song-tren-thuyen-suot-10-nam-du-lich-45-nuoc-post1239779.html?fbclid=IwAR3hFuu8MYqkG3ahlhslr6Ws-NjpojH0PC6ymNTT7kL6I9GIch0NN_scXYw

du thuyền Du lịch

Tin tức mới nhất