Giải mã giấc mơ, những điềm báo thông qua giấc mơ thấy rắn, mơ thấy tiền, thấy nhà, mơ thấy lửa cháy

Giải mã giấc mơ: Gặp Phật dự báo điềm lành hay dữ đang bủa vây?

Theo Thần số học, mỗi giấc mơ đều gắn với một điềm báo tương lai, vậy ngủ mơ thấy tượng Phật thì điều gì sắp đến với bạn?