Hương Tràm tuyên bố ngừng đi hát vài năm

Không thể cân bằng được cuộc sống và công việc, thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc ngủ suốt 5 năm, Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học


Hương Tràm
Thị trường bát nháo, ca sĩ mới mọc như nấm sau mưa, vài năm nữa vị trí nào cho em? Hay đây là chiêu trò để ra sp mới?

Tin tức mới nhất