Jeff Bezos thử nghiệm robot khổng lồ trông như quái vật

Bezos trình diễn khả năng điều khiển con robot khổng lồ tại hội nghị MARS do Amazon tổ chức hàng năm


Sản Phẩm Công Nghệ

Tin tức mới nhất