Khách sạn giá 1 USD/đêm, buộc khách phải livestream 24/7

Đến với khách sạn Asahi Ryokan (Fukuoka, Nhật Bản), bạn sẽ chỉ mất 1 USD/đêm nhưng phải đánh đổi lấy sự riêng tư. Đó là những hình ảnh trong căn phòng sẽ được livestream 24/7.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-khach-san-gia-1-usddem-buoc-khach-phai-livestream-247-post1074427.html?fbclid=IwAR2PgycGuAGrYtKxqaMXe4URT3_sUCz2SmbFMrKqyH37KdcT_sJlgsGtyHo

du lịch khám phá Nhật Bản

Tin tức mới nhất