Khách Tây trèo lan can, chui rào vào đường tàu tạo dáng 'độc lạ'

Sau khi Xóm cà phê đường tàu tại đoạn Trần Phú, Phùng Hưng bị dẹp bỏ nhiều người đổ về cầu Long Biên để ‘check- in’ bằng những dáng độc lạ.


đường sắt du khách Du lịch

Tin tức mới nhất