Ngôi đền gỗ cao nhất thế giới

Đền Thích Ca thuộc chùa Fogong (Trung Quốc) đã có tuổi đời hơn 1.000 năm. Công trình này đang xuống cấp theo thời gian và cần được tu sửa.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-ngoi-den-go-cao-nhat-the-gioi-post1211449.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất