Khai quật thành phố vàng niên đại hơn 3.000 năm

Các nhà khảo cổ đang gấp rút khai quật Aten, thành phố lớn nhất của Ai Cập cổ đại. Đây được coi là phát hiện lớn nhất thế kỷ, mở đầu cho một khám phá hoàn toàn mới mẻ.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-khai-quat-thanh-pho-vang-nien-dai-hon-3000-nam-post1203964.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất