Khi máy bay delay thì làm gì cho đỡ chán?

Bình luận0

Nếu chẳng may đi du lịch mà máy bay bị delay thì nhớ rủ đám bạn chí cốt bày trò này ở sân bay cho bớt chán nhé.


sân bay Du lịch

Tin tức mới nhất