Clip: Kinh hãi nhìn nhóm thiếu niên đi xe đạp dàn hàng, bốc đầu như diễn xiếc

Nhóm thiếu niên học lớp 5-6 rủ nhau đi xe đạp dàn hàng rồi bốc đầu lạng lách giữa đường vô cùng nguy hiểm. Nhiều ô tô phải tránh để không va vào. Có em còn đâm vào con bò trên đường suýt ngã.


Bốc Đầu thiếu niên

Tin tức mới nhất