Lễ hội thuần hóa ngựa hoang của người Tây Ban Nha

Khi lễ hội diễn ra, những con ngựa hoang được lùa vào một đấu trường, người tham gia có nhiệm vụ vật ngã và cắt đi phần bờm, đuôi của chúng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-le-hoi-thuan-hoa-ngua-hoang-cua-nguoi-tay-ban-nha-post1260514.html

địa điểm du lịch lễ hội

Tin tức mới nhất