Loài khỉ nhỏ nhất hành tinh, nặng ngang một quả táo

Pygmy marmoset là loài khỉ nhỏ bé nhất hành tinh, sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ.


động vật

Tin tức mới nhất