Nguyễn Trần Trung Quân hát live 'Tự tâm' với giọng ca thảm họa

Ở tập 22 "Giọng ải giọng ai", vì lựa chọn sai thí sinh mà Nguyễn Trần Trung Quân phải hát live "Tự tâm" với thí sinh hát dở.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/video-nguyen-tran-trung-quan-hat-live-tu-tam-voi-giong-ca-tham-hoa-post1028072.html?fbclid=IwAR16v7dws1xUD1mOV6DgcW8tUtN-FIR-UUkfajUs-R08Bts3aVBIi0QTVpA

nguyễn trần trung quân Giọng ải giọng ai

Tin tức mới nhất