Nhà sư Nhật kết hợp Phật giáo với beatbox

Sau khi thành nhà sư, Yogetsu Akasaka đã tận dụng kinh nghiệm chơi nhạc trước đó để kết hợp với các bài giảng và tụng kinh Phật giáo.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-nha-su-nhat-ket-hop-phat-giao-voi-beatbox-post1116777.html?fbclid=IwAR2cxQyTiCUGAI4ijfUeAl0TTj_M_l2pizXyr23cRtRS0jnNBNfrmjgNx7I

Phật giáo

Tin tức mới nhất