Justin Bieber và những nghệ sĩ hoảng sợ khi bị tấn công trên sân khấu

Justin Bieber, Miley Cyrus, Beyonce đều từng bị fan cuồng lao lên sân khấu tấn công. Hành động bày tỏ tình cảm một cách cực đoan luôn khiến các ngôi sao hoảng sợ.


Beyonce fan cuồng Justin Bieber

Tin tức mới nhất