Những ngày hắc đạo, 'xấu tai xấu hại' trong tháng 7 cô hồn cần đặc biệt cẩn trọng

Trong tháng 7 cô hồn có những ngày đặc biệt “hắc đạo”. Trong những ngày xấu này, bạn nhất định phải cẩn trọng trong mọi việc.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 cô hồn là tháng không may mắn nhất trong năm. Trong tháng này, còn có những ngày “xấu tai xấu hại” cần phải đặc biệt cẩn trọng trong từng hành động, lời nói.

Ngày 1 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 19/8/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Những ngày hắc đạo, xấu tai xấu hại trong tháng 7 cô hồn cần đặc biệt cẩn trọng-1

Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 3 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 21/8/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 7 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 25/8/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 10 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 28/8/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59); Hợi (21:00-22:59)

Ngày 13 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 31/8/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59)

Ngày 15 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 2/9/2020 âm lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 19 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 6/9/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 21 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 8/9/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 24 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 11/9/2020 dương lịch)

Những ngày hắc đạo, xấu tai xấu hại trong tháng 7 cô hồn cần đặc biệt cẩn trọng-2 

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59)

Ngày 27 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 14/9/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59)

Ngày 29 tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 16/9/2020 dương lịch)

Trong ngày này có những giờ hắc đạo:

Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59).

Đây là những ngày không tốt trong tháng 7 âm lịch, bạn làm gì cũng nên đặc biệt thận trọng, đừng phạm phải những việc đại kỵ trong tháng kém may mắn này.

Và trong những ngày xấu này của tháng 7 cô hồn, trừ những giờ hắc đạo trên, bạn có thể chọn giờ tốt để xuất hành, hoặc để làm việc gì đó để mọi chuyện thuận lợi, như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Phụ nữ sức khỏe

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunusuckhoe.vn/nhung-ngay-hac-dao-xau-tai-xau-hai-trong-thang-7-co-hon-phai-dac-biet-can-trong-de-tranh-tieu-tan-tinh-tien-c37a355557.html

Tháng 7 âm lịch tháng cô hồn