Luôn miệng kêu 'điềm tĩnh' nhưng Lan Ngọc vẫn 'quẩy banh' biệt phủ xứ Huế

Tham gia đóng phim ở một nơi trang nghiêm, Lan Ngọc tự hứa sẽ điềm tĩnh, không được phép đùa giỡn nhưng cuối cùng thì sao?


Gái già lắm chiêu 3 Ninh Dương Lan Ngọc

Tin tức mới nhất