Nóng: Lịch nghỉ hè mới nhất của học sinh cả nước

Đến nay, 53/63 tỉnh/thành phố trên cả nước đã công bố thời gian kết thúc năm học và bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Theo Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Như vậy, học sinh cả nước sẽ nghỉ hè sau ngày 31/5/2022, tùy theo kế hoạch của địa phương.

Dưới đây là lịch nghỉ hè cụ thể của 53/63 tỉnh/thành phố trên cả nước:

Nóng: Lịch nghỉ hè mới nhất của học sinh cả nước-1

Nóng: Lịch nghỉ hè mới nhất của học sinh cả nước-2

Theo Đời sống Pháp Luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.doisongphapluat.com/nong-lich-nghi-he-moi-nhat-cua-hoc-sinh-ca-nuoc-a537391.html

nghỉ hè học sinh

Tin tức mới nhất