Phim trường lớn nhất Trung Quốc, nơi sản xuất 1.800 bộ phim mỗi năm

Thị trấn Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc) hiện là phim trường ngoài trời lớn nhất thế giới. Nơi đây có một phần tư dân số là diễn viên và sản xuất hơn 1.800 bộ phim mỗi năm.


phim trung quốc

Tin tức mới nhất