Truyền thống xây 'tháp người' trước cửa tử thần ở châu Âu

Bình luận0

Castell là một truyền thống đặc biệt. Theo đó, cả trăm người ở mọi lứa tuổi sẽ tập hợp thành một đội để xây tòa ''tháp người'' có thể cao đến 15 m.


Phong tục phong tục lạ Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao