Truyền thống xây 'tháp người' trước cửa tử thần ở châu Âu

Bình luận0
Castell là một truyền thống đặc biệt. Theo đó, cả trăm người ở mọi lứa tuổi sẽ tập hợp thành một đội để xây tòa ''tháp người'' có thể cao đến 15 m.

phong tục phong tục lạ Du lịch