Phú Quốc vắng chưa từng có trong dịp lễ 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/5 và 1/5 những năm trước, Phú Quốc luôn nhộn nhịp du khách. Tuy nhiên dịp lễ năm nay, hòn đảo này vắng vẻ khác lạ bởi ảnh hưởng dịch Covid-19.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-phu-quoc-vang-chua-tung-co-trong-dip-le-304-post1079646.html?fbclid=IwAR0MwfR5XV7Dz2c2BmW59RyaM4QFN4U21GYLvwcAz3xlza9249TJHxr3Uvc

Du lịch

Tin tức mới nhất