Phương Ly: 'Nhiều người nghĩ tôi chỉ là đất sét, biết đâu sau này tôi trở thành kim cương'

Phương Ly