Clip: Kinh hãi thanh niên đu bám theo tàu hỏa đang chạy để rồi bị rơi xuống đường ray...

Nam thanh niên liều mạng bám vào khung cửa đoàn tàu đang chạy rầm rầm. Trong tích tắc, do không thể trụ được, người này bị rơi xuống đường ray khiến nhiều người kinh hãi, không dám nhìn.


đường ray Clip hot Tàu hỏa

Tin tức mới nhất