Tên trộm đánh lạc hướng để trộm 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động

Bình luận0

Một tên trộm dùng tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để kéo dài thời gian thối tiền, đồng bọn nhanh chóng mở tủ lấy đi 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động.


trộm cắp

Tin tức mới nhất