Thiên nhiên hoang dã được nâng niu ở Tây Tạng

Chính quyền Tây Tạng (Trung Quốc) đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo tồn thiên nhiên và tạo môi trường sống cho các loài động vật hoang dã.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/video-thien-nhien-hoang-da-duoc-nang-niu-o-tay-tang-post1052841.html?fbclid=IwAR1ECexSfwRfhIiMDwFInSB0-oUgpQNy-bctc2Vg_sL-Ywl2UGR8hNEvo4o

động vật hoang dã thiên nhiên

Tin tức mới nhất