Giải được bài toán này chứng tỏ bạn thông minh hơn người

Bạn chính là người có chỉ số IQ thuộc loại thông minh nếu vượt qua được bài toán này.

Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm trong thời gian một phút:

Giải được bài toán này chứng tỏ bạn thông minh hơn người-1

Kết quả trắc nghiệm:

Muốn giải được các bài toán trên, bạn không chỉ cần đến các kỹ năng toán học mà còn cả tư duy logic, óc quản sát tỉ mỉ để tìm ra chìa khóa của đề bài.

5 + 3 = 28

5 - 3 = 2

5 + 3 = 8 

9 + 1 = 810

9 - 1 = 8

9 + 1 = 10

8 + 6 = 214

8 - 6 = 2

8 + 6 = 14

5 + 4 = 19

5 - 4 = 1

5 + 4 = 9

Từ đó ta suy ra con số phải điền vào dấm chấm hỏi chính là : 410

Yunho
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://showbizplus.vietnamnet.vn/trac-nghiem-iq-giai-bai-toan-trong-vong-1-phut-n-222080.html

Trắc nghiệm vui

Tin tức mới nhất