Tuyệt sắc là thế nhưng thủa mới vào nghề của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khó tránh khỏi nét quê mùa

Được mệnh danh là mỹ nhân thế nhưng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác cũng từng có thời quê mùa khi mới vào nghề.

Triệu Vy năm 17 tuổi trong “Họa hồn” 1993.

2sao.vn | Photobook

Châu Tấn năm 17 tuổi trong “Cổ mộ hoang trai” 1991.

2sao.vn | Photobook

Chương Tử Di năm 15 tuổi trong “Tinh tinh điểm đăng” 1994.

2sao.vn | Photobook

Từ Tịnh Lôi năm 20 tuổi trong “Bạn ngồi cùng bàn” 1994.

2sao.vn | Photobook

Lý Băng Băng năm 21 tuổi trong “Cảnh hồn” 1994.

2sao.vn | Photobook

Thang Duy năm 19 tuổi trong “Chinese female football” 1998.

2sao.vn | Photobook

Tôn Lệ năm 20 tuổi trong “Đại phường nhuộm” 2002.

2sao.vn | Photobook

Trần Hảo năm 18 tuổi trong “Mai phục” 1997.

2sao.vn | Photobook

Tần Hải Lộ năm 22 tuổi trong “Lựu Linh phiêu phiêu” 2000.

2sao.vn | Photobook

Đổng Khiết năm 20 tuổi trong “Thời gian hạnh phúc” 2000.

2sao.vn | Photobook

Tưởng Cần Cần năm 17 tuổi trong “Mị Thái quan âm” 1992.

2sao.vn | Photobook

Lưu Diệc Phi năm 15 tuổi trong “Kim phấn thế gia” 2002.

2sao.vn | Photobook

Dương Mịch năm 17 tuổi trong “Song hưởng pháo” (Nỗi niềm chàng rể) 2003.

2sao.vn | Photobook

Đường Yên năm 21 tuổi trong “Phong Mãn lâu” 2004.

2sao.vn | Photobook

Lưu Thi Thi năm 17 tuổi trong “Nguyệt Ảnh Phong Hà” 2004.

2sao.vn | Photobook

Diêu Thần năm 22 tuổi trong “The magic braid” 2001.

2sao.vn | Photobook

Cao Viên Viên năm 18 tuổi trong “Vị cay tình yêu” 1997.

2sao.vn | Photobook

Mã Tô năm 22 tuổi trong “Ty lộ hào hiệp” (Đại Mạc kiêu hùng) 2003.

2sao.vn | Photobook

Địch Lệ Nhiệt Ba năm 20 tuổi trong "An Na Nhĩ Hãn" 2013.

2sao.vn | Photobook

Chương Tử Di Châu Tấn Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Triệu vy