'Vua hài' Châu Tinh Trì thời quỳ gối xin một câu thoại

Châu Tinh Trì được ca ngợi là "vua hài Hong Kong". Nhưng trước khi nổi tiếng, ông đóng qua hàng chục vai phụ chỉ xuất hiện vài giây rồi bị giết hoặc chỉ có một hai câu thoại.


Châu Tinh Trì

Tin tức mới nhất