Vừa ngớt dịch, người Trung Quốc kéo nhau đi du lịch

Bình luận0

Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát ở Trung Quốc, người dân lại kéo nhau đến các điểm du lịch.

Xem link gốcẨn link gốc https://tv.plo.vn/quoc-te/muon-mat/vua-ngot-dich-nguoi-trung-quoc-keo-nhau-di-du-lich-903732.html

COVID-19 Trung Quốc Du lịch

Tin tức mới nhất