5 loài vật đã biến mất trong thế kỷ 21

Bình luận0

Trước nạn phá rừng, nhiều cá thể loài như vẹt, dê, tê giác... ở các khu vực trên thế giới đã tuyệt chủng, chỉ có thể tìm thấy các mẫu vật của chúng trong viện bảo tàng.


động vật

Tin tức mới nhất