'Đại gia' sở hữu 24 căn nhà trọ đi cưa gái và cái kết

Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò" số 485, cặp Thanh Phong - Tiểu Phụng đã đồng ý ấn nút sau màn trò chuyện hiểu ý.


Bạn muốn hẹn hò

Tin tức mới nhất