Báo Mỹ đánh giá iPhone 8: Tốt toàn diện nhưng nên đợi iPhone X

WSJ đánh giá iPhone 8 không phải sản phẩm bạn chờ đợi, nâng cấp sáng giá nhất của nó là camera


iPhone X iPhone 8

Tin tức mới nhất