Bảo tàng hình ấm trà cao 50 m ở Trung Quốc

Với chiều cao gần 50 m và diện tích hơn 5.000 m2, bảo tàng trà xanh tại Mi Đàm, Quý Châu, Trung Quốc là một trong những công trình kiến trúc độc đáo trên thế giới.


bảo tàng địa điểm du lịch Du lịch

Tin tức mới nhất