Bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới

Bình luận0
Bảo tàng TeamLab Borderless ở thành phố Tokyo (Nhật Bản) trưng bày hơn 50 tác phẩm nghệ thuật, được vận hành bởi 520 máy tính và 470 máy chiếu.

địa điểm du lịch Nhật Bản