'Bảo tàng Tương lai' độc đáo tại Dubai

Đây là dự án du lịch mới nhất của Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), chủ yếu trưng bày những hiện vật với chủ đề về lối sống của con người trong tương lai.


bảo tàng Du lịch

Tin tức mới nhất